Skip to content Skip to footer

Инициативата „Бургас Свети“ се проведе по главни пътни артерии с ново улично осветление

Първото по рода си нощно бягане под мотото „Бургас свети“, организирано от Община Бургас в партньорство с Бургас Рън е вече факт. Състезанието се проведе по маршрут, включващ два от главните транспортни булеварди с модернизирано улично осветление. В събитието участваха над 250 бегачи от всички възрастови групи.  Основната идея на спортното мероприятие бе да се изтъкнат ползите от реализация на проекта, в това число подобряване качеството на въздуха и живота на гражданите и посетителите на града, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на въглероден диоксид и консумацията на енергия, представени през перспективата на спорта и алтернативните форми на придвижване, генериращи нулеви въглеродни емисии.

Спортната инициатива се реализира по проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, Договор № BGENERGY-2.001-0072-C02,  финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

Галерия

Skip to content