Skip to content Skip to footer

ЗА ПРОЕКТА

Проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ има за основна цел да подобри енергийната ефективност на уличното осветление в града чрез прилагане на мерки, свързани с реновиране на осветителната инфраструктура.

Постигането на основната цел ще се осъществи чрез изпълнението на следните специфични цели:

– Да се намали енергийното потребление и зависимост от енергийни доставчици, чрез прилагане на мерки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и постигане на енергийни и финансови спестявания.

– Да се повиши експертния капацитет в областта на енергийната ефективност и управление на енергията, чрез обмен на знания и опит между норвежкия партньор и Община Бургас;

– Да се повиши обществената информираност на всички заинтересовани страни по отношение на управление на енергията и приноса и въздействието на помощта на страните донор.

Очаквани резултати:

  • подобрена енергийна ефективност на уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас;
  • спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 1328,66 tCO2/г.;
  • намалена консумация на енергия – 1 123 038 kWh/г.;
  • спестени финансови средства на обща стойност 197 048,25 лева годишно;
  • повишено качество на живот и информираност на гражданите.

Проектът се реализира по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

Бюджет на проекта: 1 970 197.06 лв.

БФП: 1 033 534.66 лв.

Собствено финансиране: 618 855.60 лв.

Недопустими разходи за програмата, финансирани от бенефициента: 203 034.00 лв.

Период на изпълнение: 02.03.2021 – 02.09.2022

Предизвикателството

Измина известно време, откакто изкуствената светлина ни позволи да виждаме в тъмното. Вече можем да осветяваме домовете, в които живеем, работното си пространство и, разбира се, улиците, по които се движим пеша или с автомобил. Уличното осветление днес е норма и основна част от инфраструктурата на населените места в световен мащаб. Всяка вечер, уличното осветление трябва да светне в точното време, да функционира безпроблемно и да осигури на гражданите по-безопасни условия на движение, по-удобна пешеходна среда и по-красиво архитектурно, туристическо и търговско усещане/възприятие за града. 

Разходи за общините

На местно ниво, общинската власт отговаря за осигуряването на улично осветление като ключова обществена услуга за безопасността на гражданите. Инсталацията и поддръжката на тази услуга обаче съвсем не са евтини. Средно 40% от сметките за енергия в публичните бюджети се изразходват само за улично осветление. Нарастващата цена на енергията, плюс значителните разходи за поддръжка и винаги растящите обществени очаквания, оказват непрекъснат натиск върху бюджетите за осветление.

Околната среда

Въпросът за голямото потребление на енергия е не само локален проблем. Общественото осветление, наречено „нервната система на един град“, свързва стотици милиони улични лампи с достъп до електричество по целия свят. Техият брой постоянно нараства и прави осветлението отговорно за зашеметяващите 19% от потреблението на електроенергия в световен мащаб, като с това акумулира огромни нива на CO2 емисии. Като се има предвид прогнозата на ООН, че 68% от цялото световно население ще живее в градски райони до 2050 г., проблемът да се защитят ограничените ресурси на градовете става все по-неотложен. Общините са изправени пред предизвикателството да създадат сигурна среда за своите настоящи и бъдещи жители, като същевременно са енергийно и икономически ефективни.

РЕШЕНИЕТО

LED светлини

Основната цел на интелигентното улично осветление е да осветява по-добре пътищата, настилките и местата за паркиране, за да гарантира сигурността на гражданите. За да се осигури визуална безопасност на шофьорите и пешеходците, интелигентното осветление трябва да отговаря на специфични стойности на осветеност, еднородност и отблясък в зависимост от специфичната среда. В момента LED технологията е сред най-популярните, използвани за осигуряване на висококачествено, ефективно осветление.

Факти за LED технологията

  • Съкращението LED идва от light-emitting diodes (или светодиоди), които LED крушките използват за производство на светлина.
  • Лампата с нажежаема жичка преобразува около 9-10% от подадената към нея енергия в светлина, докато светодиодите преобразуват почти 100% от енергията, която консумират като светлина.
  • Светодиодите не съдържат никакъв живак и над 95% от тях могат да се рециклират.
  • Светодиодите имат много дълъг живот. Ако една крушка бъде включена и никога не се изключва, ще са необходими три години, за да изгори.
  • Според Министерството на енергетиката на САЩ, масовата инсталация на LED може да спести 348 TWH енергия до 2027 г. Това е достатъчно енергия за захранване на 44 големи електрически централи, което би спестило над 30 милиарда долара.
Светодиодите, от друга страна, имат изключително дълъг живот (новите светодиоди издържат над 100 000 часа), намаляват енергийните разходи с до 60%, нямат период на загряване и се изплащат за 6 до 18 месеца. Ползи за общността

По-устойчиви градове и по-чиста околна среда. Чрез намаляване на консумацията на енергия и на количеството отделен CO2, се намалява въздействието на града върху околната среда в на все по-взискателните екологични норми и регулации. LED осветлението значително намалява светлинното замърсяване, което засяга мигриращите птици и дивата природа като цяло.

Спестява пари за вашата общност. Разходите за енергия незабавно се намаляват с до 80% (с LED лампи) чрез интелигентно включване / изключване, насочено прогресивно затъмняване и ефективно управление на енергията. Общите оперативни разходи намаляват с до 42% чрез подробна поддръжка и превантивни мрежови интервенции въз основа на генерирани от системата доклади.

Повишава качеството на осветлението. Системата за интелигентно улично осветление, помага да се избегне почти напълно рискът от инциденти поради неизправност на осветителната система. Повечето проблеми с осветлението се откриват и решават, преди гражданите дори да получат шанса да ги забележат.

Осветлението играе централна роля в начина, по който хората се чувстват за техния град или село. Ето защо осветлението в градовете и селата се превърна от чисто функционално осветление в по-взискателна и творческа дисциплина. Програмите за градско развитие и регенерация на остарели и обеднели райони помогнаха да се подкрепи това търсене на урбанизация. Осветлението не само трябва да осигурява безопасност и ориентация за хората, които шофират, карат велосипед или се разхождат, но трябва да бъде и приятно и привлекателно. Трябва да насърчава комуникацията и благополучието, насърчавайки нощните социализации и допълвайки нощния живот на града. Осветителните тела, стълбовете и скобите за градската зона, уличното и пътното осветление също имат анархитектурна роля. През деня те се превръщат в неразделна част от улицата, а през нощта създават атмосфера и вдъхновяваща среда. Чувствайте се горди от вашия град Има ясно желание на гражданите и местните политици да върнат града на гражданите и да върнат качеството на градския живот. С това с уважение, осветителните продукти се възприемат не само като функционални осветителни точки, но също и като градско обзавеждане на част от градския пейзаж. Осветителните точки трябва да участват в красотата на града: подобряване на архитектурата и създаване на атмосфера. Естетиката на осветителните тела става по-важна, тъй като техническите характеристики. Осветителните тела, стълбовете и скобите трябва да формират съгласувана система с последователен дизайн и перфектна интеграция.

БЪДЕЩЕТО

Какво следва?

Умното улично осветление е гръбнакът за интелигентните градове на бъдещето. Свързвайки над 360 милиона улични светлини по целия свят, интелигентните системи за улично осветление превръщат осветителната мрежа на градовете в една централно контролирана мрежа. С непрекъснат достъп до електричество, уличните стълбове са идеални за монтиране на интелигентни градски системи като охранителни камери, сензори за околната среда, броячи на трафика или зарядни устройства за електрически превозни средства. Чрез свързване на всеки стълб за осветление към по-широка мрежова връзка, всяка лампа се превръща в готов за IoT инсталационна платформа, която ще действа като свързващо вещество за по-широки инвестиции в интелигентен град.

Skip to content